het professionele netwerk van hgrv

Wij werken voortdurend aan de ontwikkeling van ons vakmanschap in business en organisatie. Wij volgen trends en ontwikkelingen in markt en vak en houden elkaar scherp op de opdrachten die wij uitvoeren. Dat doen wij zowel binnen onze maatschap als in een vertrouwde kring van ondernemers, managers en professionals.

 

Huub de Graaff

Voorheen lid hoofdredactie NOS Journaal en directeur KOW Stedenbouw & Architectuur. Nu zelfstandig adviseur. Verbindt inhoud, proces en communicatie. Passie voor duurzaamheid. Werkt o.a. aan energie-neutrale/-leverende gebouwde omgeving voor gemeenten en woningbouwcorporaties.
huub@degraaffenco.nl

Bregje van Helmond

Werkt vanuit Bregt Management als zelfstandig organisatieadviseur, procesbegeleider, trainer en (team)coach. Focus op organisatieontwikkeling en verandermanagement in profit en non-profit. Voorheen werkzaam als manager bij diverse organisaties en begrijpt dus als geen ander de uitdagingen en dilemma's waarvoor leiders in veranderende organisaties zich geplaatst zien. Stimuleert het leren van en met elkaar en richt zich op wat er in het hier en nu écht gebeurt.
www.bregtmanagement.nl 

George Freriks

Oud HGRV partner. Werkt als adviseur en interim-manager voornamelijk in Media en Telecom. Focus op strategie, business-development en partnerships. Brede internationale ervaring. Lid Holland Hollywood Connection.
www.georgefreriks.com