geen pretentie, wel ambitie

hgrv is een maatschap van ervaren adviseurs en managers, opgericht in 1991. Wij werken resultaatgericht en zonder poeha. Ondernemerschap, professionaliteit en collegialiteit staan bij ons centraal. hgrv-adviseurs hebben leidinggevende posities bekleed bij grote organisaties en hebben jarenlange ervaring met training & development.

Opdrachtgevers schakelen hgrv in om strategisch kwetsbare vernieuwingen te realiseren of om complexe projecten tot een goed einde brengen als adviseur, interim-manager of interim-bestuurder. Wij spelen dan de rol van aanjager bij veranderprocessen en streven steeds naar het vergroten van het verandervermogen van organisaties. Onze opdrachtgevers  willen duurzame resultaten, geen snelle successen. Die resultaten worden in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers behaald.

Wij zijn actief in de zakelijke dienstverlening en in de publieke sector. In de zakelijke dienstverlening gaat het veelal om ondernemingen met een intensieve informatieverwerking en om ondernemingen in de wereld van (nieuwe) media, telecommunicatie en e-business.
In de publieke sector ligt de nadruk op onderwijsorganisaties, de gezondheidszorg, de beleidsvormende onderdelen van de Rijksoverheid en op organisaties die met de uitvoering van overheidstaken zijn belast. Wij zijn bovendien zeer actief op het terrein van strategische toepassingen van ICT en internet. We hebben veel ervaring met technologisch gedreven veranderingen.

Wij worden vaak ingeschakeld voor:

  • Strategie-ontwikkeling, business modelling, ondernemingsplanning en new business development
  • organisatie-inrichting, herstructurering en het in- en ontvlechten van bedrijfsonderdelen
  • het doorlichten, reviewen van organisaties en leveren van second opinions
  • het ontwikkelen van veranderplannen en het implementeren daarvan

Onze opdrachtgevers hebben de positie, de durf en het doorzettingsvermogen om vernieuwingen tot stand te brengen. In een transparante relatie helpen wij hen met praktische en betrouwbare oplossingen, nieuwe inzichten, en door het tijdelijk vervullen van posities in management en bestuur. Opdrachtgevers kunnen van ons daadkracht, toewijding, onafhankelijkheid en integriteit verwachten. Wij werken enthousiast aan de realisatie van onze opdrachten, ook als het moeilijk wordt. Daarnaast ontwikkelen wij in een kring van bevriende professionals voortdurend ons vakmanschap in business en organisatie, onder meer door intervisie en studiereizen.

Voor relaties verzorgt hgrv op maat ontworpen conferenties, workshops en managementopleidingen. Wij worden regelmatig gevraagd om als onafhankelijk voorzitter leiding te geven aan strategische conferenties of ‘lastige gesprekken’. Daarnaast leveren wij vaste opleidingsbijdragen aan postdoctorale programma’s van universiteiten en business schools.

Partners van hgrv zijn: Roel Geers, Willem-Jan van Elk, Leo van Veen en Martijn Kole.

Innovatiereizen in 2019

hgrv partner Martijn Kole en George Freriks organiseren van 9 t/m 16 maart in samenwerking met TSOC een Telecom-reis China.

Van 7 t/m 14 april organiseren Martijn Kole en George Freriks een innovatiereis voor uitgevers naar Boston en New York.

Van 22 t/m 29 september staat de negende editie van The Future of Media naar San Francisco en Los Angeles op het programma. 

Meer info via kole@hgrv.nl    

hgrv diner 2018

Sinds de oprichting van onze maatschap in 1991 organiseert HGRV in het najaar een business diner voor relaties en genodigden. Ook dit jaar zetten we deze traditie voort, met een diner in Rotterdam.

Op woensdag 21 november sprak Eric Gudde over leider- schap in (sport-) organisaties. Met Eric als algemeen directeur werd Feyenoord in 2017 landskampioen. Sind eind 2017 is Eric directeur betaald voetbal van de KNVB met als taak het betaald voetbal verder te brengen.

hgrv adviseert minister Schippers

Een coalitie van stakeholders heeft minister Edith Schippers van VWS geadviseerd over de uitwerking van een eCommunity in de gezondheidszorg.
hgrv partners Leo van Veen en Marco de Witte zijn mede-auteurs en hebben de totstandkoming van het advies geleid.
Doel is om méér mensen méér gezondheid en vitaliteit te bieden. Het adviesrapport stelt vier systeemdoorbrekende maatregelen voor:
  1
  bevorder zelfzorg, méér regie voor burgers zelf;
  2
  drempelloze digitale koppelingen van systemen;
  3
  stimuleer eHealth met aangepaste financiering;
 
4  begin concreet in wijken en buurten.

Veranderen van maatschappelijke organisaties

Begin 2017 verscheen het boek Veranderen van maatschappelijke organisaties. Hierin reflecteert hgrv partner Leo van Veen samen met Marjolein ten Kroode (bestuursvoorzitter van GGZ Rivierduinen) op het veranderprogramma "Rivierduinen 2.0". Het hoofdstuk Koers zoeken op een dynamisch speelveld is voor hgrv relaties te downloaden. Het boek vormt de basis voor het seminar Veranderdynamiek op 21 maart 2017.

nieuwe publicatie Marco de Witte

hgrv partner Marco de Witte heeft samen met Jan Jonker een must-read geschreven voor allen die betrokken zijn bij veranderen in organisaties. Hun nieuwe boek "De Kunst van Veranderen: bewegen naar de kern" bevat de essentie van veranderen.
Het boek presenteert een visie op en een model voor verandermanagement aan de hand van vier bedrieglijk simpele vragen. Deze vragen - én de relaties daartussen - helpen de lezer complexe veranderkundige opgaven te doorgronden.
Bekijk de samenvatting in beeld, lees de omslagtekst, of bestel het boek. Begin maart verzorgen Marco en Jan een masterclass over veranderen.

een duurzaam netwerk

hgrv in Management en Consulting nr. 1, 2009.
Klik hier voor het volledige artikel

publicatie Marco de Witte

Werken aan veranderen wordt steeds gewoner. Toch is het in de praktijk van organisaties lastig om met veranderingen om te gaan.
Al jaren brengt hgrv partner Marco de Witte -samen met andere veranderaars - inzichten en concepten rond verandermanagement bij elkaar in een succesvolle leergang. Het gedachten- goed van de leergang vormt de basis voor het boek Essenties van verandermanagement, geredigeerd door Marco, Jan Jonker en Maurits Jan Vink.
Lees inhoudsopgave of voorwoord en inleiding. En bestel het boek.