ambitious, not pretentious

hgrv consists of a partnership of experienced consultants and managers, and was founded in 1991. We are a no-frills, results-orientated people. Our central tenets include entrepreneurship, professionalism and kinship. Our hgrv consultants had executive positions furnished by large organizations and have years of experience in training and development.

Clients use hgrv in strategically vulnerable renewal or to bring a satisfactory conclusion to complex projects using us in roles as consultants, interim-managers or executive board members. We are the engine behind transformation processes and strive for the expansion of transformation possibilities in organisations. Our clients would like viable results, not easy successes and these results are found in collaboration with them.

We are active in the realm of business service providers as well as in the public sector. In business service providers, our role is mainly in intensive information processing enterprises as well as in the world of (new) media, telecommunications and e-business enterprises. In the public sector, the emphasis is on the policy forming sections of the State Government and in organisations that are involved in the execution of governmental tasks. We are also active in the field of strategic applications of ICT and internet. In our roles as consultants and as managers we have a lot of experience with technologically driven transformation.

We are often effective in and hired for:

  • Strategy development, business modeling, business planning and new business development
  • Organisational design and restructuring
  • The screening and review of organisations and provision of second opinions
  • The development of transformational plans and the implementation of these.

Our clients are those that have the position, the daring and the constancy to make renewal work. We help them with practical and durable solutions and new insights, by temporarily filling positions in management and directorship. Clients can expect thoroughness, dedication, independence and integrity from us. We work with enthusiasm towards the realisation of our projects, even when it gets difficult. Moreover, as a group of professionals, we continuously develop our craftsmanship in business and organisation, by, for example, educational trips.

In order to foster business relationships, hgrv organises subject-specific conferences, workshops and management training. We are often asked to give leadership to strategic conferences or “difficult talks” as independent chairpersons. Moreover, we are involved in training assistance for postdoctoral programs at universities and business schools.

Partners of hgrv are: Willem-Jan van Elk, Roel Geers, Martijn Kole, Ed van Leeuwen, Leo van Veen and Marco de Witte.

Innovatiereizen in 2019

hgrv partner Martijn Kole en George Freriks organiseren van 9 t/m 16 maart in samenwerking met TSOC een Telecom-reis China.

Van 7 t/m 14 april organiseren Martijn Kole en George Freriks een innovatiereis voor uitgevers naar Boston en New York.

Van 22 t/m 29 september staat de negende editie van The Future of Media naar San Francisco en Los Angeles op het programma. 

Meer info via kole@hgrv.nl    

hgrv diner 2018

Sinds de oprichting van onze maatschap in 1991 organiseert HGRV in het najaar een business diner voor relaties en genodigden. Ook dit jaar zetten we deze traditie voort, met een diner in Rotterdam.

Op woensdag 21 november sprak Eric Gudde over leider- schap in (sport-) organisaties. Met Eric als algemeen directeur werd Feyenoord in 2017 landskampioen. Sind eind 2017 is Eric directeur betaald voetbal van de KNVB met als taak het betaald voetbal verder te brengen.

hgrv adviseert minister Schippers

Een coalitie van stakeholders heeft minister Edith Schippers van VWS geadviseerd over de uitwerking van een eCommunity in de gezondheidszorg.
hgrv partners Leo van Veen en Marco de Witte zijn mede-auteurs en hebben de totstandkoming van het advies geleid.
Doel is om méér mensen méér gezondheid en vitaliteit te bieden. Het adviesrapport stelt vier systeemdoorbrekende maatregelen voor:
  1
  bevorder zelfzorg, méér regie voor burgers zelf;
  2
  drempelloze digitale koppelingen van systemen;
  3
  stimuleer eHealth met aangepaste financiering;
 
4  begin concreet in wijken en buurten.

Veranderen van maatschappelijke organisaties

Begin 2017 verscheen het boek Veranderen van maatschappelijke organisaties. Hierin reflecteert hgrv partner Leo van Veen samen met Marjolein ten Kroode (bestuursvoorzitter van GGZ Rivierduinen) op het veranderprogramma "Rivierduinen 2.0". Het hoofdstuk Koers zoeken op een dynamisch speelveld is voor hgrv relaties te downloaden. Het boek vormt de basis voor het seminar Veranderdynamiek op 21 maart 2017.

nieuwe publicatie Marco de Witte

hgrv partner Marco de Witte heeft samen met Jan Jonker een must-read geschreven voor allen die betrokken zijn bij veranderen in organisaties. Hun nieuwe boek "De Kunst van Veranderen: bewegen naar de kern" bevat de essentie van veranderen.
Het boek presenteert een visie op en een model voor verandermanagement aan de hand van vier bedrieglijk simpele vragen. Deze vragen - én de relaties daartussen - helpen de lezer complexe veranderkundige opgaven te doorgronden.
Bekijk de samenvatting in beeld, lees de omslagtekst, of bestel het boek. Begin maart verzorgen Marco en Jan een masterclass over veranderen.

publicatie Marco de Witte

Werken aan veranderen wordt steeds gewoner. Toch is het in de praktijk van organisaties lastig om met veranderingen om te gaan.
Al jaren brengt hgrv partner Marco de Witte -samen met andere veranderaars - inzichten en concepten rond verandermanagement bij elkaar in een succesvolle leergang. Het gedachten- goed van de leergang vormt de basis voor het boek Essenties van verandermanagement, geredigeerd door Marco, Jan Jonker en Maurits Jan Vink.
Lees inhoudsopgave of voorwoord en inleiding. En bestel het boek.