ambitious, not pretentious

hgrv consists of a partnership of experienced consultants and managers, and was founded in 1991. We are a no-frills, results-orientated people. Our central tenets include entrepreneurship, professionalism and kinship. Our hgrv consultants had executive positions furnished by large organizations and have years of experience in training and development.

Clients use hgrv in strategically vulnerable renewal or to bring a satisfactory conclusion to complex projects using us in roles as consultants, interim-managers or executive board members. We are the engine behind transformation processes and strive for the expansion of transformation possibilities in organisations. Our clients would like viable results, not easy successes and these results are found in collaboration with them.

We are active in the realm of business service providers as well as in the public sector. In business service providers, our role is mainly in intensive information processing enterprises as well as in the world of (new) media, telecommunications and e-business enterprises. In the public sector, the emphasis is on the policy forming sections of the State Government and in organisations that are involved in the execution of governmental tasks. We are also active in the field of strategic applications of ICT and internet. In our roles as consultants and as managers we have a lot of experience with technologically driven transformation.

We are often effective in and hired for:

  • Strategy development, business modeling, business planning and new business development
  • Organisational design and restructuring
  • The screening and review of organisations and provision of second opinions
  • The development of transformational plans and the implementation of these.

Our clients are those that have the position, the daring and the constancy to make renewal work. We help them with practical and durable solutions and new insights, by temporarily filling positions in management and directorship. Clients can expect thoroughness, dedication, independence and integrity from us. We work with enthusiasm towards the realisation of our projects, even when it gets difficult. Moreover, as a group of professionals, we continuously develop our craftsmanship in business and organisation, by, for example, educational trips.

In order to foster business relationships, hgrv organises subject-specific conferences, workshops and management training. We are often asked to give leadership to strategic conferences or “difficult talks” as independent chairpersons. Moreover, we are involved in training assistance for postdoctoral programs at universities and business schools.

Partners of hgrv are: Willem-Jan van Elk, Roel Geers, Martijn Kole, Ed van Leeuwen, Leo van Veen and Marco de Witte.

LOEY Travel 2016 naar China

hgrv partner Martijn Kole en George Freriks organiseerden van 16 t/m 23 april LOEY Travel 2016 naar Beijing, Shanghai en Hangzhou. Meer info via www.shift-happens.info

Maak het mee!

hgrv partner Marco de Witte is mede-initiator van Het veranderevent van 2016: MAAK HET MEE! Het thema is VERBINDEN ONDER HOOGSPANNING. De deelnemers aan dit sucecsvolle evenement ervaren zelf interventies en beleven de laatste toepassingen uit neurobiologie, psychologie, systemisch werk, gaming, theater, kunst en sport. MAAK HET MEE vindt plaats op 23 en 24 september. Meer info en aanmelden: www.maakhetmee.com

hgrv diners 2015

Sinds de oprichting van onze maatschap in 1991 organiseert HGRV in het najaar een business diner voor relaties en genodigden. Ook in 2015 zetten we deze traditie voort, met een tweetal diners.
Het eerste HGRV-diner vindt plaats op dinsdag 17 november in Amsterdam.
Onze spreker is dan Gertjan Lankhorst, de CEO van Gasterra.
Het tweede diner is op dinsdag 24 november in Rotterdam.
Onze spreker is dan Theo Rinsema, tot begin dit jaar COO West Europa bij Microsoft.

benoeming Roel Geers

Roel Geers is op 15 oktober benoemd tot waarnemend algemeen directeur bij Wigo4it. Wigo4it is de coöperatie van de sociale diensten van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht op het gebied van informatievoorziening. Wigo4it brengt vraag en aanbod samen en ontwerpt, ontwikkelt, beheert en onderhoudt ICT-applicaties. De sociale diensten van de vier grote steden gebruiken deze applicaties voor het verstrekken van uitkeringen, voor re-integratie, bij de ondersteuning van jeugdzorg en AWBZ en voor schuldhulpverlening. Zo kunnen de professionals van de vier gemeenten binnen het sociaal domein beter werk leveren en worden hun cliënten sneller geholpen.

nieuwe publicatie Marco de Witte

hgrv partner Marco de Witte heeft samen met Jan Jonker een must-read geschreven voor allen die betrokken zijn bij veranderen in organisaties. Hun nieuwe boek "De Kunst van Veranderen: bewegen naar de kern" bevat de essentie van veranderen.
Het boek presenteert een visie op en een model voor verandermanagement aan de hand van vier bedrieglijk simpele vragen. Deze vragen - én de relaties daartussen - helpen de lezer complexe veranderkundige opgaven te doorgronden.
Bekijk de samenvatting in beeld, lees de omslagtekst, of bestel het boek. Begin maart verzorgen Marco en Jan een masterclass over veranderen.

Roel Geers en RDC

hgrv partner Roel Geers heeft vanaf februari 2014 als gedelegeerd commissaris de verantwoordelijkheid voor het RDC op zich genomen. Het RDC is via inMotiv al meer dan 40 jaar een betrouwbare partner voor de informatievoorziening in de mobiliteit sector. Daarnaast ondersteunt het RDC via inFinanz een aantal kernprocessen van organisaties in de financiële sector. Het RDC is gespecialiseerd in gegevenslogistiek en heeft hiervoor met circa 160 collega's een prachtig track record en een mooie toekomst.

René Louter is per 1 augustus benoemd tot CEO bij het RDC. Roel richt zich van vanaf die datum weer op zijn toezichthoudende rol als commissaris bij het RDC.

publicatie Marco de Witte

Werken aan veranderen wordt steeds gewoner. Toch is het in de praktijk van organisaties lastig om met veranderingen om te gaan.
Al jaren brengt hgrv partner Marco de Witte -samen met andere veranderaars - inzichten en concepten rond verandermanagement bij elkaar in een succesvolle leergang. Het gedachten- goed van de leergang vormt de basis voor het boek Essenties van verandermanagement, geredigeerd door Marco, Jan Jonker en Maurits Jan Vink.
Lees inhoudsopgave of voorwoord en inleiding. En bestel het boek.