ambitious, not pretentious

hgrv consists of a partnership of experienced consultants and managers, and was founded in 1991. We are a no-frills, results-orientated people. Our central tenets include entrepreneurship, professionalism and kinship. Our hgrv consultants had executive positions furnished by large organizations and have years of experience in training and development.

Clients use hgrv in strategically vulnerable renewal or to bring a satisfactory conclusion to complex projects using us in roles as consultants, interim-managers or executive board members. We are the engine behind transformation processes and strive for the expansion of transformation possibilities in organisations. Our clients would like viable results, not easy successes and these results are found in collaboration with them.

We are active in the realm of business service providers as well as in the public sector. In business service providers, our role is mainly in intensive information processing enterprises as well as in the world of (new) media, telecommunications and e-business enterprises. In the public sector, the emphasis is on the policy forming sections of the State Government and in organisations that are involved in the execution of governmental tasks. We are also active in the field of strategic applications of ICT and internet. In our roles as consultants and as managers we have a lot of experience with technologically driven transformation.

We are often effective in and hired for:

  • Strategy development, business modeling, business planning and new business development
  • Organisational design and restructuring
  • The screening and review of organisations and provision of second opinions
  • The development of transformational plans and the implementation of these.

Our clients are those that have the position, the daring and the constancy to make renewal work. We help them with practical and durable solutions and new insights, by temporarily filling positions in management and directorship. Clients can expect thoroughness, dedication, independence and integrity from us. We work with enthusiasm towards the realisation of our projects, even when it gets difficult. Moreover, as a group of professionals, we continuously develop our craftsmanship in business and organisation, by, for example, educational trips.

In order to foster business relationships, hgrv organises subject-specific conferences, workshops and management training. We are often asked to give leadership to strategic conferences or “difficult talks” as independent chairpersons. Moreover, we are involved in training assistance for postdoctoral programs at universities and business schools.

Partners of hgrv are: Willem-Jan van Elk, Roel Geers, Martijn Kole, Ed van Leeuwen, Leo van Veen and Marco de Witte.

hgrv diner 2014

Sinds de oprichting van onze maatschap in 1991 organiseert HGRV in het najaar een business diner voor relaties en genodigden. Ook dit jaar zetten we deze traditie voort, met een tweetal diners.

Het eerste HGRV-diner van 2014 zal plaatsvinden op woensdag 19 november in Amsterdam.
Onze spreker is dan Rob Haans, directievoorzitter van woningcoöperatie De Alliantie.

Het tweede diner vindt plaats op woensdag 26 november in Rotterdam.
Onze spreker is Alexander Italianer, directeur-generaal bij de Europese Commissie, Directoraat-Generaal Mededinging.

 

Maak het mee!

hgrv partner Marco de Witte was mede-initiator van Het veranderevent van 2014: MAAK HET MEE! De deelnemers aan dit sucecsvolle evenement ervaarden zelf interventies en beleefden de laatste toepassingen uit neurobiologie, psychologie, systemisch werk, gaming, theater, kunst en sport. MAAK HET MEE vond plaats op 19 en 20 september. Meer info: www.maakhetmee.com

LOEY Travel 2014: Entrepreneurial Encounters

hgrv partner Martijn Kole en George Freriks organiseren van 9 t/m 16 november 2014 een innovatiereis naar Seattle, San Francisco en Silicon Valley in samenwerking met de LOEY Foundation.

Roel Geers en RDC

hgrv partner Roel Geers heeft vanaf februari 2014 als gedelegeerd commissaris de verantwoordelijkheid voor het RDC op zich genomen. Het RDC is via inMotiv al meer dan 40 jaar een betrouwbare partner voor de informatievoorziening in de mobiliteit sector. Daarnaast ondersteunt het RDC via inFinanz een aantal kernprocessen van organisaties in de financiële sector. Het RDC is gespecialiseerd in gegevenslogistiek en heeft hiervoor met circa 160 collega's een prachtig track record en een mooie toekomst.

René Louter is per 1 augustus benoemd tot CEO bij het RDC. Roel richt zich van vanaf die datum weer op zijn toezichthoudende rol als commissaris bij het RDC.

nieuwe publicatie Marco de Witte

Werken aan veranderen wordt steeds gewoner. Toch is het in de praktijk van organisaties lastig om met veranderingen om te gaan.
Al jaren brengt hgrv partner Marco de Witte -samen met andere veranderaars - inzichten en concepten rond verandermanagement bij elkaar in een succesvolle leergang. Het gedachten- goed van de leergang vormt de basis voor het boek Essenties van verandermanagement, geredigeerd door Marco, Jan Jonker en Maurits Jan Vink.
Lees inhoudsopgave of voorwoord en inleiding. En bestel het boek.